Start
Presentation
Historik
Evenemang
Länkar
Bilder
Kontakt
 
 

Lite historik om byn

Man vet hemman nummer ett och två, tillkom år 1864. Man byggde byn uppe på en höjd, för att frosten inte skulle ta skörden, och då blev det en bra bit till sjön, så för att klara vattenförsörjning fanns det en kallkälla nedanför åsen, där man kunde hämta sitt vatten. Senare borrades det egna brunnar på gårdarna, och idag har man kommunalt vatten.

När byn var som störst, bodde här över 100 invånare. Man hade egen skola fram till 1945. Det har även funnits en byasåg, samt en kvarn, i bäcken Myllyjoki intill byn.

Eftersom det var skogen som gav många jobb i byn, föll det sig naturligt att även andra företag inom maskinsektorn växte här, till exempel:
Johanssons/Dareheds Åkeri och Bjälmsjös skogsmaskiner. Man hade också en butik i byn, Herman Johanssons Lanthandel som startade redan 1947, sonen tog över butiken 1961, och drev den fram till 1989 då den lades ned.

 
 

Webbplats skapad med hjälp från PolarBoden Networks - www.polarboden.net